Miłosierdzie Boże

   

     Miłosierdzie to Miłość, która pochyla się nad słabością, niedolą materialną i duchową, nad cierpieniem. Miłość Boga w odniesieniu do ludzi jest miłosierna, gdyż odsuwa często słuszną karę, jaką człowiek na siebie sam sprowadza. Dzięki Bożemu Miłosierdziu człowiek może wyzwolić się z każdego grzechu, póki żyje na ziemi. Pan Bóg jest cierpliwy, przebacza nam grzechy, daje czas na nawrócenie, na duchowe dojrzewanie i na naprawianie wyrządzonego zła, ponadto pozwala nam wynagradzać tym, których dotknęło spowodowane przez nas zło, tym, których przez swoje działanie skrzywdziliśmy, pogrążyliśmy w niedostatku, biedzie, problemach, smutku. Robi to w celu ocalenia nas od wiecznego potępienia. Pan Bóg w swej miłości pragnie, by nasz sąd, ten ostateczny, był dla nas jak najłagodniejszy i zakończył się otrzymaniem jak największej nagrody.

     "Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa i współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga" .

(bł. Jan Paweł II)