Święta 2022

 
Rok Liturgiczny
     Okres Zwykły obejmuje trzydzieści trzy lub trzydzieści cztery tygodnie w ciągu cyklu rocznego. Rozdzielony jest na dwie części: pierwsza z nich rozpoczyna się w poniedziałek po Niedzieli Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową, a druga trwa od poniedziałku po Zesłaniu Ducha Świętego i kończy przed I Nieszporami 1 niedzieli Adwentu. W Liturgii Kościoła obowiązuje wówczas zielony kolor szat liturgicznych.
     Okres Zwykły to czas, kiedy Kościół świętuje misterium Pana w całej jego pełni. Dotyczy to szczególnie niedziel, będących ciągłym przeżywaniem śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa, w oczekiwaniu na jego powtórne przyjście. Jesteśmy w tym czasie szczególnie zaproszeni do pójścia za Jezusem w swoim życiu, które staje się w ten sposób włączone w historię zbawienia. Liturgiczny Okres Zwykły powinien być dla nas czasem szczególnego zaangażowania w służbę Ewangelii, winien nas prowadzić do otwarcia się na drugiego człowieka. W komentarzach liturgicznych często podkreśla się, że człowiek w tym okresie pielgrzymuje do swego ostatecznego celu.

  Święta  wraz z datami ich obchodów w 2022 r.

Święta nakazane w 2022 roku

1 stycznia  (sobota)    Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (czwartek)    Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
17 kwietnia  (niedziela)    Wielkanoc
29 maja  (niedziela)    Wniebowstąpienie
16 czerwca  (czwartek)    Boże Ciało
15 sierpnia  (poniedziałek)    Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (wtorek)    Wszystkich Świętych
25 grudnia  (niedziela)    Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

Pozostałe ważne święta w 2022 roku

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W te święta wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

2 lutego  (środa)    Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca  (sobota)    Uroczystość św. Józefa
18 kwietnia  (poniedziałek)    Poniedziałek Wielkanocny
5 czerwca  (niedziela)    Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
6 czerwca  (poniedziałek)    Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca  (środa)    Uroczystość św. Piotra i Pawła
8 grudnia  (czwartek)    Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia  (poniedziałek)    Boże Narodzenie (drugi dzień)