Duszpasterze

 

Logo

 

Posługę duszpasterską w naszej parafii sprawują:

proboszcz - ks. dr Marek Wochna

mian. 01.06.2013 r.

wikariusz - ks. Grzegorz Kowalski

mian. 31.08.2013 r.

wikariusz - ks. Grzegorz Boras

mian. 27.08.2019 r.

rezydent - ks. Andrzej Pełka

2015 r. - 20.05.2023 r.